Đã bao giờ bạn bị lỗi khi chạy System Restore trên Vista chưa ?


Nếu rồi thì ắt hẳn bạn sẽ thấy nó báo rằng: System Restore bị lỗi rồi !!! Bạn phải dùng System Restore để sửa !!!
Cái thông báo này giống với: Keyboard error !!! Press F1 to continue

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s