.NET Framework 3.5 và Visual Studio 2008 sẽ được phát hành cuối tháng 11/2007


Theo tin nhắn SMS do BillGates mới gửi cho Nam Già D , Microsoft sẽ phát hành chính thức VS2008 và .NET 3.5 vào cuối tháng này. Đây là một sự kiện quan trọng đối với cộng đồng phát triển ứng dụng trên nền tảng Windows, vì VS hiện được coi là bộ công cụ phát triển phần mềm mạnh mẽ và hoàn chỉnh nhất trên dòng hệ điều hành này, ngoài ra, .NET cũng là một bộ phận quan trọng, đặc biệt với giới lập trình ứng dụng. VS2008 và .NET 3.5 sẽ cho phép các nhà phát triển cũng như các tổ chức có thể xây dựng các ứng dụng nhanh hơn, tận dụng được những tính năng mới nhất trên Windows, Office và trên Web, và nâng cao khả năng làm việc cộng tác trong suốt vòng đời phát triển của phần mềm.
Có thể xem thêm các đặc tả về mặt tính năng của VS2008 và .NET 3.5 tại đây

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s