Silverlight 1.0 phát hành chính thức


Ngày 04/09/2007, M$ đã phát hành chính thức Silverlight phiên bản 1.0, đây là một công cụ giúp phát triển các ứng dụng Multimedia trên web, có lẽ cũng là một trong vũ khí của Microsoft chống lại sự xâm lăng của Abode Flash.
Một tin vui khác nữa là M$ cũng đã bắt tay với Novell để phát triển phiên bản Silverlight trên Linux, dựa trên Mono (mono-project.com)
Để có thêm thông tin, xin mời mọi người truy cập vào http://www.silverlight.net

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s