Microsoft phát hành chính thức Visual Studio 2008


Hôm qua, ngày 19/11/2007 (trùng ngày sinh nhật bà xã D), Microsoft đã chính thức phát hành Visual Studio 2008, phiên bản mới nhất của bộ công cụ phát triển phần mềm mạnh mẽ và phổ biến nhất trong thế giới Windows.

Có hơn 250 tính năng mới hoặc được cập nhật trong phiên bản này, và việc nâng cấp này tập trung vào 3 mục tiêu chính:
– Phát triển ứng dụng nhanh chóng: đây vốn là thế mạnh của các sản phẩm Microsoft, từ VB6, FoxPro… cho đến VS2005 + .NET 2.0, 3.0 đều cho phép xây dựng các ứng dụng rất nhanh. Vì vậy mà Visual Studio 2008 cũng không ngoại lệ, nó cho phép bạn có thể làm việc với LINQ, giúp bạn phát triển ứng dụng dễ dàng hơn, đặc biệt là các ứng dụng nặng về xử lý dữ liệu. VS2008 cũng đã hỗ trợ Unit testing, một tính năng thường được sử dụng mà trong các phiên bản trước bạn phải dùng NUNIT hoặc các bộ công cụ khác.
VS2008 còn cho phép bạn xây dựng ứng dụng nhắm vào một nền .NET cụ thể như 2.0, 3.0 hoặc 3.5, do vậy bạn không cần phải lo lắng trong việc sử dụng nó để phát triển tiếp các ứng dụng vốn đã được xây dựng bởi VS2005.
– Xây dựng ứng dụng cho các nền tảng mới nhất: bạn có thể phát triển ứng dụng cho Web, Windows Vista, Office 2007, SQL Server 2008, và Windows Server 2008. Đối với Web, vì ASP.NET AJAX đã được tích hợp vào nên bạn có thể viết các ứng dụng hiệu quả và có tính tương tác cao hơn (ASP.NET AJAX phải được cài đặt thêm như một thành phần độc lập trong phiên bản VS2005)
– Hỗ trợ nhóm làm việc: Microsoft cũng đã nâng cao việc hỗ trợ các nhóm làm việc trong phiên bản này, cung cấp thêm các công cụ cho người thiết kế dữ liệu và đồ họa.

Phiên bản 2008 dựa trên MS.NET 3.5 (cũng đã được phát hành). Bạn có thể tải về bản dùng thử tại đây

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s