Microsoft phát triển driver SQL Server 2005 cho PHP


Theo tin nhắn vừa nhận được từ Billgates, hiện Microsoft đang phát triển driver SQL Server 2005 cho PHP, đây là một extension cho PHP phiên bản 5.x.x, cho phép truy xuất dữ liệu từ SQL Server 2000 và SQL Server 2005.
Hiện tại người dùng đã có thể tải về phiên bản Community Technology Preview (CTP), với phiên bản này, các nhà phát triển có thể test hoặc sử dụng nó trong các dự án phần mềm, theo khuyến cáo thì không nên dùng phiên bản CTP trong các hệ thống chạy “thật”.
Chú ý là, người dùng chỉ có thể sử dụng driver này trên các máy chạy Windows, nhấn vào đây để tải về.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s