Microsoft Silverlight 1.1 sẽ đổi thành 2.0


Theo tin từ Microsoft, phiên bản kế tiếp của Silverlight sẽ được đổi thương hiệu từ 1.1 thành 2.0. Theo đó, hãng phần mềm này sẽ tiếp tục phát triển các công nghệ phát triển ứng dụng web bao gồm ASP.NET và Silverlight. Phiên bản preview của ASP.NET 3.5 sẽ được giới thiệu trong tháng 12, một số đặc điểm chính trong phiên bản này bao gồm hỗ trợ MVC, Dynamic Data Control, REST Service và nhiều thứ khác. Đối với Silverlight 2.0, một số tính năng cũng được thêm vào như skinning/theming, databinding, và hơn 20 control mới. Phiên bản beta của Silverlight 2.0 sẽ được phát hành trong quý 1 năm 2008.
ASP.NET và Silverlight hiện được coi là hai thành phần quan trọng trong một chiến lược lớn hơn có tên Microsoft Application Platform, được xây dựng với mục đích giúp các khách hàng nhận ra được lợi ích từ các ứng dụng động.
Cũng theo nguồn tin này, Silverlight 2.0 cũng sẽ được phát triển cho nền tảng Linux, và các trình duyệt được hỗ trợ bao gồm FireFox, Safari và IE.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s