Cấu hình để lập trình Silverlight 2.0


Vừa qua tôi có nhận được một số câu hỏi về việc không thể tạo được các ứng dụng Silverlight 2.0 cho các bài học trong phần Tutorial, do vậy trong bài này tôi sẽ đưa ra danh sách các phần mềm cần có để có thể chạy được các ví dụ, danh sách này bao gồm:

– Visual Studio 2008 Professional: các bạn có thể tải về bản dùng thử 90 ngày từ trang web của Microsoft (http://msdn2.microsoft.com/en-us/evalcenter/bb655861.aspx), nhớ cập nhật thêm bản SP1

Microsoft® Silverlight™ Tools for Visual Studio 2008 SP1 (72,7 MB)

Nếu đã cài bất kỳ phiên bản nào của Silverlight hay Silverlight SDK, hãy gỡ bỏ trước khi chạy chương trình cài đặt Silverlight Tools for Visual Studio 2008 SP1.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s