Học Silverlight và Blend với nibblestutorials


Nibbles Tutorials, một trang web về Silverlight, được viết bằng Silverlight  chứa nhiều bài viết bổ ích giúp các bạn có thể làm quen với Silverlight và các khái niệm của nó. Trang web được thiết kế khá bắt mắt và ấn tượng.

Nam Già đang xem qua các bài viết tại đây, và nếu tìm được bài viết nào hay sẽ dịch lại cho mọi người cùng tham khảo.

Địa chỉ trang web: http://www.nibblestutorials.net/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s