Visual Studio 2010 and .NET Framework 4 sẽ có thêm phiên bản RC


Do một số cập nhật, đặc biệt liên quan đến vấn để hiệu năng, nhóm phát triển VS 2010 đã quyết định đưa ra thêm phiên bản RC (Release Candidate), phiên bản này sẽ được ra mắt vào khoảng tháng 2/2010.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s