Windows 8 Secrets: WinRT, the Windows Runtime

Tuần trước tôi đã có một buổi nói chuyện trước một nhóm người dùng tại khu vực Boston, đây là lần thứ tư kể từ khi bản Windows 8 Developer Preview được phát hành. Không phải tình cờ mà đây là lần thứ tư liên tiếp tôi nói riêng về Windows 8: Mọi người đang bị cuốn hút – và sợ hãi bởi – hệ điều hành tiếp theo của Microsoft theo cách mà họ chưa từng thấy kể từ bản Longhorn (thế hệ Windows Vista và Windows Server 2008), hoặc thậm chí là kể từ Windows 95. Nó là một số thứ thậm chí tôi phải giữ kín trong đầu vì tôi vẫn còn một vài nghi ngờ, mà hầu hết là do Microsoft giữ kín các kế hoạch của họ.