Silverlight 4 + RIA Services – Ready for Business: Tối ưu hóa tìm kiếm (SEO)

Để tiếp tục loạt bài, ta hãy xem tiếp SEO (tối ưu hóa cho các máy tìm kiếm) và Silverlight. Thông tin trên web hiện nay được dẫn dắt chủ yếu bởi các máy tìm kiếm, các máy tìm kiếm cũng là nơi dừng chân đầu tiên cho nhiều người dùng trên mạng Internet công cộng và cũng đang tăng lên trong môi trường doanh nghiệp. Tìm kiếm cũng là công nghệ chính mang đến doanh thu từ quảng cáo. Vậy nên sẽ là thừa nếu phải nói SEO quan trọng. Nhưng SEO sẽ làm việc thế nào trong các ứng dụng Silverlight khi mà hầu hết dữ liệu sẽ được sinh ra động? Tôi sẽ giới thiệu một mẫu ứng dụng để SEO trong Silverlight với chỉ những thao tác tối thiểu.

Continue reading “Silverlight 4 + RIA Services – Ready for Business: Tối ưu hóa tìm kiếm (SEO)”

Silverlight 4 + RIA Services – Ready for Business: Xuất ra các dịch vụ WCF (SOAP\WSDL)

Tiếp tục loạt bài của chúng ta, tôi muốn  nói một chút về cách RIA Services có thể được triển khai như một dịch vụ Soap/WSDL. Điều này rất hữu ích nếu bạn muốn cho phép dùng cùng các quy tắc xử lý và truy cập dữ liệu với các client khác Silverlight. Ví dụ một ứng dụng Winforms hoặc WPF và thậm chí là một ứng dụng console. SOAP cũng là một mô hình đặc biệt tốt cho việc tương tác với Java/JEE.

Đầu tiên bạn sẽ phải thêm tham chiếu đến  assembly Microsoft.ServiceModel.DomainSerivves.Hosting.EndPoints từ RIA Services toolkit.

image

Continue reading “Silverlight 4 + RIA Services – Ready for Business: Xuất ra các dịch vụ WCF (SOAP\WSDL)”

Silverlight 4 + RIA Services – Ready for Business: Xác thực người dùng và cá nhân hóa

Trong các ứng dụng doanh nghiệp, thông thường dữ liệu rất có giá trị và do vậy việc kiểm soát được người truy cập cũng như quyền của họ là vô cùng quan trọng. May mắn là điều này cũng rất dễ dàng với RIA Services. Ví dụ, cho là chúng ta chỉ muốn những người đã đăng nhập mới có quyền truy cập dữ liệu, điều này có thể thực hiện dễ dàng bằng cách thêm vào một thuộc tính, giống như dòng 2 trong ví dụ dưới:


 1:   [EnableClientAccess]
 2:   [RequiresAuthentication]
 3:   public class DishViewDomainService : LinqToEntitiesDomainService<DishViewEntities>
 4:   {
 5:

Continue reading “Silverlight 4 + RIA Services – Ready for Business: Xác thực người dùng và cá nhân hóa”

Silverlight 4 + RIA Services – Ready for Business: Xác thực dữ liệu

Để tiếp tục loạt bài, hãy xem qua phần kiểm tra dữ liệu trong ứng dụng của chúng ta. Khả năng cập nhật đã rất tuyệt, nhưng một khi đã cho phép cập nhật, bạn cũng cần kiểm tra dữ liệu để đảm bảo nó hợp lệ. RIA Services cung cấp một hình mẫu rõ ràng, kinh điển cho việc này. Trước tiên hãy xem qua những gì ta đã có sẵn: giá trị của bất kỳ ô dữ liệu nào cũng đều phải khớp với kiểu của nó. Ví dụ, bạn sẽ không bao giờ phải viết lệnh để đảm bảo người dụng không gõ “forty-two” vào một ô văn bản gắn với một trường có kiểu int. Bạn cũng có được một số hỗ trợ rất tốt và trông rất đẹp trên phần giao diện.

Continue reading “Silverlight 4 + RIA Services – Ready for Business: Xác thực dữ liệu”

Silverlight 4 + RIA Services: Ready for Business: Cập nhật dữ liệu từ client

Để tiếp tục loạt bài, chúng ta hãy xem qua phần cập nhật dữ liệu. Tôi đã tạo một file có tên Plates.xaml có cấu trúc rất giống ở trên. Để xem chi tiết cách tạo file này, xin hãy xem các bước demo của tôi tại PDC 09.

image_thumb[49]

Continue reading “Silverlight 4 + RIA Services: Ready for Business: Cập nhật dữ liệu từ client”

Silverlight 4 + RIA Services – Ready for Business: Sử dụng dữ liệu trong Silverlight Client

Để tiếp tục loạt bài của chúng ta, hãy xem cách sử dụng dữ liệu của server từ client dễ dàng thế nào. Đầu tiên để giúp bạn hiểu những gì xảy ra phía sau, chúng ta sẽ cùng xem qua code-behind. Trong View\Home.xaml đặt một DataGrid đơn giản lên form.

Continue reading “Silverlight 4 + RIA Services – Ready for Business: Sử dụng dữ liệu trong Silverlight Client”

Silverlight 4 + RIA Services – Ready for Business: Kết xuất dữ liệu từ Entity Framework

Để tiếp tục loạt bài, tôi muốn xem cách chúng ta có thể kết xuất dữ liệu từ phía server của ứng dụng của bạn.

Các dữ liệu cần thiết của một ứng dụng doanh nghiệp đến từ nhiều nguồn khác nhau. Từ CSDL SQL, từ CSDL Oracle, từ SQL Azure, từ SharePoint, từ một mainframe và thông thường bạn chọn một mô hình dữ liệu như NHibernate, LINQ to SQL, Entity Framework, Stored Proc, một dịch vụ. Mục đích của RIA Service trong bản phát hành lần này là làm cho việc thao tác với dữ liệu dễ dàng với dữ liệu đến từ bất kỳ (hoặc nhiều) nguồn khác nhau từ một ứng dụng Silverlight. Trong loạt bài này sẽ dùng Entity Framework để truy cập vào CSDL SQL Express, nhưng các khái niệm cơ bản của nó có thể áp dụng vào cho bất kỳ nguồn dữ liệu nào.

Continue reading “Silverlight 4 + RIA Services – Ready for Business: Kết xuất dữ liệu từ Entity Framework”

Silverlight 4 + RIA Services – Ready for Business: Bắt đầu một ứng dụng mới với Business Application Template

Để bắt đầu loạt bài mới này, tôi muốn nhắm vào mục tiêu là giúp các bạn tập trung vào business, không phải code (chỗ này chưa biết dịch sao 😦 ). Cái đầu tiên bạn thấy là các thành phần có sẵn trong Business Application Template. Nó mô tả một cấu trúc ứng dụng có quy tắc, trông rất hay và dễ dàng tùy biến.

Continue reading “Silverlight 4 + RIA Services – Ready for Business: Bắt đầu một ứng dụng mới với Business Application Template”

Silverlight 4 + RIA Services – Ready for Business

Silverlight 4 đã xuất hiện, và với mục tiêu xây dựng Silverlight như một nền tảng ứng dụng, chứ không đơn giản là một công nghệ đơn lẻ cho web. Silverlight 4 đã bước một bước tiến rất dài kể từ khi ra mắt phiên bản đầu tiên, giờ đây khi nói đến nó, người ta không thể không nhắc đến .NET, IIS, cơ sở dữ liệu…

Cùng với nhiều công nghệ và cải tiến khác, RIA Service là một trong những thành phần quan trọng đối với Silverlight, nó giúp chúng ta xây dựng các ứng dụng hướng dữ liệu một cách dễ dàng, và như vậy việc xây dựng các ứng dụng doanh nghiệp trên Silverlight giờ đây đơn giản hơn bao giờ hết. Người dùng bây giờ khó tính hơn trước đây rất nhiều, ngay cả với những ứng dụng doanh nghiệp, vốn chỉ để làm việc, thì cũng cần phải đẹp, phải có tính tương tác, hình ảnh, các bảng biểu phải động, khả năng kéo thả, theme,… và nhiều thứ khác trước đây chỉ có trong các ứng dụng giải trí thì nay cũng đã xuất hiện trong nhiều ứng dụng cho người dùng doanh nghiệp.

Với mục đích chia sẻ kiến thức, tôi sẽ dịch lại loạt bài về RIA Service, từ blog của Brad Abrams, hiện là Product Unit Manager của nhóm Application Framework (phát triển Silverlight), ông cũng là thành viên sáng lập của nhóm phát triển Common Language Runtime, và .NET Framework (tuy nhiên đã rời khỏi Microsoft vào cuối tháng 4/2010). Các bài viết trong loạt bài này tương đối ngắn nhưng đủ cho các bạn có thể hiểu và làm việc được với RIA Service.

Link gốc cả bài viết tại đây: http://blogs.msdn.com/brada/archive/2010/03/15/silverlight-4-ria-services-ready-for-business-index.aspx

Danh sách các bài dịch tại đây (đang được cập nhật thêm):

Đào Hải Nam

Dịch bởi Đào Hải Nam

Thông tin về tác giả bài viết có thể xem tại đây: https://namdh.wordpress.com/2010/04/19/silverlight-4-ria-service-ready-for-business/