Silverlight 4 + RIA Services – Ready for Business: Bắt đầu một ứng dụng mới với Business Application Template


Để bắt đầu loạt bài mới này, tôi muốn nhắm vào mục tiêu là giúp các bạn tập trung vào business, không phải code (chỗ này chưa biết dịch sao 😦 ). Cái đầu tiên bạn thấy là các thành phần có sẵn trong Business Application Template. Nó mô tả một cấu trúc ứng dụng có quy tắc, trông rất hay và dễ dàng tùy biến.

Sau khi đã cài đặt xong bộ Silverlight 4 cho việc phát triển (có bao gồm cả RIA Services), bạn sẽ có một số kiểu ứng dụng mới trong phần Silverlight. Và chúng ta đang nhắm đến Business Application Template.

image_thumb[1]

Chú ý là nó sẽ tạo ra một solution đơn với 2 project. BusinessApplication1 là phần client của ứng dụng và BusinessApplication2 là phần server. Chúng có quan hệ với nhau.

image_thumb[4]

Và mặc nhiên bạn có được một bộ khung cho một chương trình đẹp và chuyên nghiệp.

image_thumb[6]

Ứng dụng ban đầu này hỗ trợ đầy đủ việc bản địa hóa và tùy biến. Ví dụ, giả sử tôi muốn đổi tên của ứng dụng từ “Application nam” thành “My Foodie Explorer”, việc này sẽ dễ dàng làm được bằng cách sửa file ApplicationStrings.resx trong Assets\Resources directory.

image_thumb[9]

image_thumb[11]

Xem lại một bài viết sâu hơn, tuy hơn cũ một chút, nhưng vẫn hợp lệ và Tim đã post một ứng dụng SNEAK PEEK: New Silverlight application themes như sau:

Grayscale Silverlight Theme

enjoy!

Dịch bởi Đào Hải Nam

Thông tin về tác giả bài viết có thể xem tại đây: https://namdh.wordpress.com/2010/04/19/silverlight-4-ria-service-ready-for-business/

5 thoughts on “Silverlight 4 + RIA Services – Ready for Business: Bắt đầu một ứng dụng mới với Business Application Template

  1. Em thấy bài này tác giả xây dựng dựa trên 1 template để minh hoạ, chắc cho dể hiểu với bỏ qua bớt công đoạn design cái giao diện 😀

  2. Business Application Template chỉ có khi em cài Silverlight Tools cho Silvelight 4.

  3. Cái từ business ấy, em thường dịch là “nhiệm vụ phải làm”, “công việc”, hay là “quá trình diễn biến”, “vấn đề”.

    HI hi.

    Quỳnh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s