Silverlight 3


Theo ScottGu, phiên bản kế tiếp của Silverlight sẽ ra mắt trong năm tới. Trong phiên bản này sẽ có một số cập nhật mới như hỗ trợ các tính năng multimedia cao cấp (bao gồm H.264), các tính năng đồ họa nâng cao (bao gồm đồ họa 3D và sử dụng GPU), cũng như các tính năng tiên tiến trong việc phát triển ứng dụng (thêm các control mới và hỗ trợ data-binding tốt hơn). Nhớ rằng đó chỉ là một vài nâng cấp tiêu biểu – còn một số tính năng khác sẽ được công bố sau.

Năm tới Visual Studio và Visual Web Developer Express cũng sẽ hỗ trợ việc chỉnh sửa và tương tác một cách đầy đủ với Silverlight, và thêm các công cụ cho gắn kết dữ liệu:

Với những ưu điểm này, hi vọng Silverlight sẽ ngày càng mạnh mẽ và phổ biến.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s