StockViewer 0.6


Phiên bản này fix một số lỗi, và cho phép nhấp đúp vào tên của một mã để xem thông tin chi tiết (dữ liệu công ty có thể được cập nhật tự động).

Tải về tại đây: http://www.daohainam.com/download/stockviewer.060.exe

Ghi chú: Dữ liệu các công ty được tham khảo từ website của sở GD chứng khoán TP.HCM. Dữ liệu này chỉ mang tính chất tham khảo.

3 thoughts on “StockViewer 0.6

  1. hix, hom nay StockViewer lai chet nua roi, ko lay duoc du lieu, hu hu

  2. Chắc mấy pa ở HOSE lại đổi đường dẫn đó mà 😦

  3. Check rồi, do service của HOSE có vấn đề thì phải, giờ chạy bình thường rồi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s