Silverlight ToolKit phát hành phiên bản mới


Silverlight Toolkit là một tập các control, các thành phần và tiện ích cho Silverlight, được phát hành độc lập với Silverlight. Nó cho phép bạn thêm các chức năng một cách nhanh chóng cho các nhà phát triển cũng như các nhà thiết kế.

Hiện tại đã có 12 control mới cho nhập dữ liệu, biểu đồ, layout và styling.

Controls Example 

Một số thành phần mới trong giai đoạn Preview:

Charting:

BarSeries example

ColumnSeries example

PieSeries example

LineSeries example

ScatterSeries example

Theming:

Expression Dark Thumbnail Expression Dark Expression Light Thumbnail Expression Light Whistler Blue Thumbnail Whistler Blue
Rainier Orange Thumbnail Rainier Orange Rainier Purple Thumbnail Rainier Purple Bureau Black Thumbnail Bureau Black
Shiny Red Thumbnail Shiny Red Shiny Blue Thumbnail Shiny Blue Bureau Blue Thumbnail Bureau Blue

3 thoughts on “Silverlight ToolKit phát hành phiên bản mới

  1. ủa sao mình không có nhỉ? cái này khi nào cài được khi nào cho tải vậy??

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s