StockViewer 0.12


Bản 0.12 này sẽ có các đặc điểm mới sau:

– Các mã chứng khoán được tự động lưu lại.

– Giao diện hoàn toàn bằng tiếng Việt.

– Thêm mũi tên để xác định tăng giảm.

– Giãn khoảng cách giữa các mã cho dễ nhìn.

– Sửa lỗi: chỉ số vn-index không tự động cập nhật.

– Chỉ báo mỗi khi có giá trị giao dịch thay đổi.

-…

stockviewer-012-ss1
Screen shot

Tải chương trình tại đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s