StockViewer 0.22


Phiên bản này sửa một số lỗi và có một chút thay đổi:

– Sửa lỗi khóa chương trình nếu lúc bắt đầu chạy StockViewer không có kết nối Internet.

– Tự động thay đổi chiều rộng để phù hợp với chế độ hiển thị.

– Lưu và dùng lại chế độ hiển thị đã dùng trước đó.

Một chức năng đã có từ phiên bản trước nhưng có thể các bạn chưa biết, đó là khi click đúp vào tiêu để, cửa sổ chương trình sẽ tự động ẩn vào sát lề phải màn hình, nếu bạn nhấn chuột lên viền cửa sổ (còn thò ra một chút 🙂 ) nó sẽ tự động trở về vị trí cũ.

Một số hình ảnh:

stockviewer_022_1stockviewer_022_2

Một trong những ưu điểm của chương trình là việc cập nhật nhanh nhiều hơn so với xem dữ liệu từ các trang web, cho phép bạn nắm bắt các thay đổi sớm hơn.

Tải về chương trình tại đây.

Rất mong nhận được ý kiến phản hồi từ các bạn.

3 thoughts on “StockViewer 0.22

 1. Hi anh,
  Anh cho em hỏi chút về cách set màu động trong silverlight. Làm sao để set màu xanh, đỏ của các giá trị gridview biến thiên phụ thuộc vào giá tham chiếu?
  Thanks anh!

 2. @luoihocbk: Ở đây anh không dùng GridView mà dùng ListBox, bind dữ liệu vào (gán một List các đối tượng StockItem vào cho thuộc tính ItemsSource), sau đó tạo DataTemplate cho các item trong ListBox. Với mỗi đối tượng được bind vào có kiểu StockItem, anh tạo một thuộc tính, chẳng hạn như bool IsIncreasing (trả về true nếu đang tăng). Và cuối cùng khai báo DataTriger cho DataTemplate:

  <DataTrigger Binding="{Binding Path=IsIncreasing}" Value="True">
  <Setter TargetName="txtGiakhop" Property="Foreground" Value="#FF00FF00" />
  </DataTrigger>

  Như vậy khi giá trị của thuộc tính IsIncreasing là true, txtGiakhop.Foreground sẽ được gán giá trị #FF00FF00 (green).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s