Thêm Model


Trong phần này bạn sẽ thêm các lớp để quản lý phim ảnh chứa trong CSDL. Các lớp đó sẽ là phần “model” của ứng dụng ASP.NET MVC.

Bạn sẽ dùng một công nghệ truy cập cơ sở dữ liệu trong .NET Framework được biết đến như Entity Framework để định nghĩa và làm việc với các lớp mô mình này. Entity Framework (hay được gọi ngắn gọn là EF) hỗ trợ một phương thức phát triển được gọi là Code First. Code First cho phép bạn tạo các đối tượng dữ liệu bằng cách viết các lớp đơn giản. (Các lớp này được biết như các lớp POCO, viết tắt từ “plain-old CLR objects”). Bạn có thể tạo luôn CSDL ngay lúc chạy, cho phép bạn phát triển ứng dụng nhanh chóng và sáng sủa.

Thêm các lớp mô hình dữ liệu

Trong cửa sổ Solution Explorer, nhấn phải chuột lên thư mục Models, chọn Add và chọn tiếp Class.

Nhập vào tên lớp là “Movie”.

Thêm năm thuộc tính sau vào lớp Movie:

using System;

namespace MvcMovie.Models
{
  public class Movie
  {
    public int ID { get; set; }
    public string Title { get; set; }
    public DateTime ReleaseDate { get; set; }
    public string Genre { get; set; }
    public decimal Price { get; set; }
  }
}

Chúng ta sẽ dùng lớp Movie để biểu diễn các đối tượng phim ảnh trong CSDL. Một đối tượng thuộc lớp Movie sẽ có một dòng tương ứng trong CSDL, và một thuộc tính của lớp Movie sẽ ánh xạ vào một cột trong bảng.

Trong cùng file, thêm những phần sau vào lớp MovieDBContext:

using System;
using System.Data.Entity;

namespace MvcMovie.Models
{
  public class Movie
  {
    public int ID { get; set; }
    public string Title { get; set; }
    public DateTime ReleaseDate { get; set; }
    public string Genre { get; set; }
    public decimal Price { get; set; }
  }

  public class MovieDBContext : DbContext
  {
    public DbSet<Movie> Movies { get; set; }
  }
}

Lớp MovieDBContext biểu diễn context Entity Framework (ngữ cảnh) của CSDL phim, nó cũng là nơi chịu trách nhiệm lấy, lưu và cập nhật các thực thể Movie trong CSDL. Lớp MovieDBContext dẫn xuất từ lớp DbContext được cung cấp bởi Entity Framework.

Để có thể tham chiếu đến DBContext và DBSet, bạn cần thêm phát biểu using sau vào đầu file:

using System.Data.Entity;

Bạn có thể làm điều này bằng cách thêm phát biểu using bằng tay hay bạn có thể nhấn phải chuột lên dòng lỗi màu đỏ và nhấn Resolve, sau đó nhấn tiếp using System.Data.Entity.

Chú ý: Một số phát biểu using không dùng đến đã được xóa đi. Bạn cũng có thể làm điều này bằng cách click phải chuột lên file và chọn Organize Usings, rồi nhấn tiếp Remove Unused Usings.

 

Vậy là xong việc tạo model (chữ M trong MVC), Trong phần tiếp theo bạn sẽ làm việc với chuỗi kết nối CSDL.

5 thoughts on “Thêm Model

 1. bác Nam ơi Mong bác sắp xếp công việc để làm nốt các phần tiếp theo.Em vẫn từng ngày mong mỏi các tutorial trên đây và jou.vn về mvc mà càng chờ càng thấy nản?xem trên trang chủ asp.net thì hơi khó hiểu do kiến thức tiếng anh của em hơi kém

 2. Hi hi, tại tưởng không ai đọc nên không post tiếp. Còn người đọc thì sẽ cố gắng tiếp tục! 😀

 3. Mọi người thì ko rõ thế nào chứ mình vẫn theo dõi bài viết của bạn. Các bài viết của bạn thực sự rất dễ hiểu, nếu mà phải đọc các bài hướng dẫn về mvc 5 trên asp.net đối với mình quả thực là 1 việc khó khắn, vì vốn tiếng anh hạn hẹp. Nên mong bạn có thể tiếp tục cho ra những bài viết chất lượng hơn nữa. Thanks!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s