Dịch tài liệu Rust (Rust book)


Hi các bạn, mình đang dịch bộ sách học ngôn ngữ lập trình Rust, nếu các bạn quan tâm có thể cùng tham gia dịch hoặc soát lỗi.

Dự án có tại: https://github.com/daohainam/rust-book-vi, bộ sách này được dịch từ bộ tài liệu chính thức của Rust.

Để tham gia các bạn có thể fork lại và tạo pull request khi có sửa đổi.

Cảm ơn các bạn rất nhiều!

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s