Best Practices for ASP.NET MVC: Controller (Phần 3)

[Bài viết này dựa trên một tài liệu của tác giả Ben Grover (một nhà phát triển cấp cao từ Microsoft). Chúng tôi dự định sẽ đưa những thông tin này vào phần tài liệu MVC 3 trên trang MSDN. Chúng tôi hi vọng được nghe những phản hổi  và mong chờ bất kỳ góp ý nào từ phía các bạn]

Bài viết này giới thiệu một tập các hướng dẫn lập trình nhắm đến các lập trình viên ASP.NET MVC. Tất nhiên, bạn, với tư cách là nhà phát triển sẽ vẫn là người quyết định cuối cùng trong việc chọn hướng dẫn nào phù hợp nhất.

Continue reading “Best Practices for ASP.NET MVC: Controller (Phần 3)”

Best Practices for ASP.NET MVC: View (Phần 2)

[Bài viết này dựa trên một tài liệu của tác giả Ben Grover (một nhà phát triển cấp cao từ Microsoft). Chúng tôi dự định sẽ đưa những thông tin này vào phần tài liệu MVC 3 trên trang MSDN. Chúng tôi hi vọng được nghe những phản hổi  và mong chờ bất kỳ góp ý nào từ phía các bạn]

Bài viết này giới thiệu một tập các hướng dẫn lập trình nhắm đến các lập trình viên ASP.NET MVC. Tất nhiên, bạn, với tư cách là nhà phát triển sẽ vẫn là người quyết định cuối cùng trong việc chọn hướng dẫn nào phù hợp nhất.

Continue reading “Best Practices for ASP.NET MVC: View (Phần 2)”

Best Practices for ASP.NET MVC: Model (Phần 1)

Bài viết sau đây được dịch từ http://blogs.msdn.com/b/aspnetue/archive/2010/09/17/second_2d00_post.aspx bởi Đào Hải Nam.

ASP.NET MVC đã và đang trở nên phổ biến, với liên tiếp các phiên bản 1, 2, 3 và 4 (sẽ ra mắt cùng với .NET 4.5), ASP.NET MVC đã chứng tỏ sức mạnh của nó. Những ưu điểm của ASP.NET MVC, bao gồm cả của mô hình MVC là: phân tách rõ ràng các phần M-V-C, cung cấp nhiều cơ chế xử lý request khác nhau, dựa trên ASP.NET – vốn đã rất mạnh mẽ, hỗ trợ nhiều view engine, có cơ chế định tuyến (routing) mềm dẻo, giúp người phát triển có thể tạo các URL thân thiện người dùng và SEO…

Bài viết sau cung cấp các khuyến nghị giúp nhà phát triển có thể sử dụng ASP.NET MVC một cách đúng đắn và phù hợp nhất.

Người dịch: Đào Hải Nam

[Bài viết này dựa trên một tài liệu của tác giả Ben Grover (một nhà phát triển cấp cao từ Microsoft). Chúng tôi dự định sẽ đưa những thông tin này vào phần tài liệu MVC 3 trên trang MSDN. Chúng tôi hi vọng được nghe những phản hổi  và mong chờ bất kỳ góp ý nào từ phía các bạn]

Bài viết này giới thiệu một tập các hướng dẫn lập trình nhắm đến các lập trình viên ASP.NET MVC. Tất nhiên, bạn, với tư cách là nhà phát triển sẽ vẫn là người quyết định cuối cùng trong việc chọn hướng dẫn nào phù hợp nhất.

Continue reading “Best Practices for ASP.NET MVC: Model (Phần 1)”