Liên kết để tải về bản VS 2010 và .NET 4.0 CTP

Bản CTP này được chứa trong một file ảnh đĩa cứng dùng trong Virtual PC, bạn tải về và chạy file .exe để tạo:
http://download.microsoft.com/download/9/7/4/97467b12-d04b-463f-b703-0e334c177799/VisualStudio2010CTP_11PartsTotal.part01.exe
http://download.microsoft.com/download/9/7/4/97467b12-d04b-463f-b703-0e334c177799/VisualStudio2010CTP_11PartsTotal.part02.rar
http://download.microsoft.com/download/9/7/4/97467b12-d04b-463f-b703-0e334c177799/VisualStudio2010CTP_11PartsTotal.part03.rar
http://download.microsoft.com/download/9/7/4/97467b12-d04b-463f-b703-0e334c177799/VisualStudio2010CTP_11PartsTotal.part04.rar
http://download.microsoft.com/download/9/7/4/97467b12-d04b-463f-b703-0e334c177799/VisualStudio2010CTP_11PartsTotal.part05.rar
http://download.microsoft.com/download/9/7/4/97467b12-d04b-463f-b703-0e334c177799/VisualStudio2010CTP_11PartsTotal.part06.rar
http://download.microsoft.com/download/9/7/4/97467b12-d04b-463f-b703-0e334c177799/VisualStudio2010CTP_11PartsTotal.part07.rar
http://download.microsoft.com/download/9/7/4/97467b12-d04b-463f-b703-0e334c177799/VisualStudio2010CTP_11PartsTotal.part08.rar
http://download.microsoft.com/download/9/7/4/97467b12-d04b-463f-b703-0e334c177799/VisualStudio2010CTP_11PartsTotal.part09.rar
http://download.microsoft.com/download/9/7/4/97467b12-d04b-463f-b703-0e334c177799/VisualStudio2010CTP_11PartsTotal.part10.rar
http://download.microsoft.com/download/9/7/4/97467b12-d04b-463f-b703-0e334c177799/VisualStudio2010CTP_11PartsTotal.part11.rar

Để dùng, bạn cần có Virtual PC đã cập nhật lên SP1, cấu hình đề nghị bao gồm:

 

  • Hệ điều hành: Windows Server 2003; Windows Server 2008; Windows Vista; Windows XP
  • 75 GB đĩa cứng trống
  • Máy tính chủ cài đặt Virtual PC có tối thiểu 2GB RAM, trong đó 1 GB được cấp cho máy ảo.
  • Bộ xử lý nên là Core Duo 2 GHz.

Tài khoản đăng nhập và mật khẩu cho máy ảo: 

  • Administrator: TFSSETUP, password: 1Setuptfs
  • Administrator: Administrator,password: P2ssw0rd
  • User: TFSREPORTS, password: 1Reports
  • User: TFSSERVICE, password: 1Service

Khi sử dụng, bạn sẽ nhận được yêu cầu kích hoạt Windows, bạn có thể đơn giản bỏ qua thông điệp này. Với Word, Excel bạn chỉ được sử dụng 20 lần, Project được sử dụng 25 lần. Bản VS 2010 CTP chỉ có thể sử dụng đến 01/01/2009, nếu muốn sử dụng tiếp, bạn phải đổi lại ngày hệ thống.

Microsoft phát hành chính thức Visual Studio 2008

Hôm qua, ngày 19/11/2007 (trùng ngày sinh nhật bà xã D), Microsoft đã chính thức phát hành Visual Studio 2008, phiên bản mới nhất của bộ công cụ phát triển phần mềm mạnh mẽ và phổ biến nhất trong thế giới Windows.

Có hơn 250 tính năng mới hoặc được cập nhật trong phiên bản này, và việc nâng cấp này tập trung vào 3 mục tiêu chính:
– Phát triển ứng dụng nhanh chóng: đây vốn là thế mạnh của các sản phẩm Microsoft, từ VB6, FoxPro… cho đến VS2005 + .NET 2.0, 3.0 đều cho phép xây dựng các ứng dụng rất nhanh. Vì vậy mà Visual Studio 2008 cũng không ngoại lệ, nó cho phép bạn có thể làm việc với LINQ, giúp bạn phát triển ứng dụng dễ dàng hơn, đặc biệt là các ứng dụng nặng về xử lý dữ liệu. VS2008 cũng đã hỗ trợ Unit testing, một tính năng thường được sử dụng mà trong các phiên bản trước bạn phải dùng NUNIT hoặc các bộ công cụ khác.
VS2008 còn cho phép bạn xây dựng ứng dụng nhắm vào một nền .NET cụ thể như 2.0, 3.0 hoặc 3.5, do vậy bạn không cần phải lo lắng trong việc sử dụng nó để phát triển tiếp các ứng dụng vốn đã được xây dựng bởi VS2005.
– Xây dựng ứng dụng cho các nền tảng mới nhất: bạn có thể phát triển ứng dụng cho Web, Windows Vista, Office 2007, SQL Server 2008, và Windows Server 2008. Đối với Web, vì ASP.NET AJAX đã được tích hợp vào nên bạn có thể viết các ứng dụng hiệu quả và có tính tương tác cao hơn (ASP.NET AJAX phải được cài đặt thêm như một thành phần độc lập trong phiên bản VS2005)
– Hỗ trợ nhóm làm việc: Microsoft cũng đã nâng cao việc hỗ trợ các nhóm làm việc trong phiên bản này, cung cấp thêm các công cụ cho người thiết kế dữ liệu và đồ họa.

Phiên bản 2008 dựa trên MS.NET 3.5 (cũng đã được phát hành). Bạn có thể tải về bản dùng thử tại đây

.NET Framework 3.5 và Visual Studio 2008 sẽ được phát hành cuối tháng 11/2007

Theo tin nhắn SMS do BillGates mới gửi cho Nam Già D , Microsoft sẽ phát hành chính thức VS2008 và .NET 3.5 vào cuối tháng này. Đây là một sự kiện quan trọng đối với cộng đồng phát triển ứng dụng trên nền tảng Windows, vì VS hiện được coi là bộ công cụ phát triển phần mềm mạnh mẽ và hoàn chỉnh nhất trên dòng hệ điều hành này, ngoài ra, .NET cũng là một bộ phận quan trọng, đặc biệt với giới lập trình ứng dụng. VS2008 và .NET 3.5 sẽ cho phép các nhà phát triển cũng như các tổ chức có thể xây dựng các ứng dụng nhanh hơn, tận dụng được những tính năng mới nhất trên Windows, Office và trên Web, và nâng cao khả năng làm việc cộng tác trong suốt vòng đời phát triển của phần mềm.
Có thể xem thêm các đặc tả về mặt tính năng của VS2008 và .NET 3.5 tại đây