BỘ NHỚ HEAP LÀ GÌ?

Khi học về con trỏ, bạn sẽ thường xuyên phải xin cấp phát và giải phóng bộ nhớ, vậy những vùng nhớ này được quản lý bởi ai và như thế nào?

Về cơ bản, khi khởi động lên, hệ điều hành sẽ nắm quyền kiểm soát toàn bộ bộ nhớ, bởi bộ nhớ có thể coi như một sân chơi chung nên phải có phải có người cầm trịch, quản lý xem chỗ nào đã có người dùng, chỗ nào còn trống, tránh việc dữ liệu của một chương trình này bị ghi đè bởi một chương trình khác.Khi bạn gọi hàm malloc, hoặc new, trình quản lý bộ nhớ sẽ tìm xem chỗ nào chưa có ai sử dụng, nó lấy một phần vừa đủ với kích thước bạn xin cấp phát, đánh dấu vùng nhớ đó đã được cấp cho chương trình (process) của bạn và trả về địa chỉ. Nhiệm vụ của bạn là lưu lại địa chỉ (vào một biến con trỏ) và chỉ sử dụng trong phạm vi đã được cấp.Khi bạn yêu cầu delete, trình quản lý bộ nhớ sẽ gỡ bỏ đánh dấu. Lúc này nếu tiếp tục sử dụng, chương trình của bạn có thể bị lỗi truy cập vùng nhớ không được phép và bị kết thúc.

ℹ️ Tất cả các thao tác xin cấp phát và giải phóng này đều làm việc trên một vùng nhớ gọi là HEAP. Ta hiểu đơn giản heap là vùng nhớ còn lại sau khi đã trừ đi các phần khác của chương trình như code, dữ liệu tĩnh, stack…Việc cấp phát/sử dụng/giải phóng một vùng nhớ luôn phải làm cẩn thận vì:

Continue reading “BỘ NHỚ HEAP LÀ GÌ?”

CON TRỎ (nâng cao)

Con trỏ chưa bao giờ là dễ dàng với người học, vì sự trừu tượng của nó, và vì có nhiều khái niệm liên quan đến bộ nhớ, địa chỉ… vốn xa lạ với người mới. Lời khuyên trước tiên là bạn hãy đọc qua bài này: https://daohainam.com/2021/08/13/cau-chuyen-ve-con-tro-pointer/

Sau khi đọc xong, ta sẽ điểm thêm vài điều có thể bạn chưa biết:

👉 Trong ngôn ngữ máy không có khái niệm con trỏ:

Đúng vậy, con trỏ là một khái niệm của ngôn ngữ bậc cao. Trong ngôn ngữ máy hoặc assembly, bạn chỉ có khái niệm địa chỉ, vì đối với nó, địa chỉ cũng chỉ là một số nguyên nên chẳng có lý do gì lại phải có thêm một kiểu dữ liệu mới.Trong các ngôn ngữ bậc cao, người ta cần con trỏ để giúp xác định “kiểu của vùng nhớ mà con trỏ trỏ đến”.

Continue reading “CON TRỎ (nâng cao)”

CÂU CHUYỆN VỀ CON TRỎ (POINTER)

Con trỏ là một khái niệm sử dụng rất nhiều khi học về cấu trúc dữ liệu và giải thuật, phần cây hoặc danh sách liên kết. Ở đây mình sẽ nói sâu vào khái niệm này.(lưu ý đây là bài viết sâu về kỹ thuật nên nếu không hiểu thì hỏi chứ không được phàn nàn sao nó quá khó hiểu nhé 😐)

Continue reading “CÂU CHUYỆN VỀ CON TRỎ (POINTER)”