Silverlight 2 Tutorial – Xây dựng phiên bản chạy trên desktop với WPF

Đây là phần 8 trong loạt 8 bài hướng dẫn các bước để xây dựng một chương trình Digg đơn giản dùng bản Beta 1 của Silverlight 2. Các bài hướng dẫn này nên được đọc theo thứ tự, và sẽ giúp giải thích một số khái niệm cơ bản trong Silverrlight.
Bạn có thể download mã nguồn phiên bản hoàn chỉnh của chương trình mẫu Digg tại đây. Mã nguồn phiên bản WPF có thể tải tại đây. Continue reading “Silverlight 2 Tutorial – Xây dựng phiên bản chạy trên desktop với WPF”

Silverlight 2 Tutorial – Dùng các mẫu để tùy biến Look and Feel của control

Đây là phần 7 trong loạt 8 bài hướng dẫn các bước để xây dựng một chương trình Digg đơn giản dùng bản Beta 1 của Silverlight 2. Các bài hướng dẫn này nên được đọc theo thứ tự, và sẽ giúp giải thích một số khái niệm cơ bản trong Silverrlight.
Bạn có thể download mã nguồn phiên bản hoàn chỉnh của chương trình mẫu Digg tại đây.

Continue reading “Silverlight 2 Tutorial – Dùng các mẫu để tùy biến Look and Feel của control”

Silverlight Tutorial 2 – Dùng User Control để cho phép xem theo dạng Master/Detail (phần 1)

Đây là phần 6 trong loạt 8 bài hướng dẫn các bước để xây dựng một chương trình Digg đơn giản dùng bản Beta 1 của Silverlight 2. Các bài hướng dẫn này nên được đọc theo thứ tự, và sẽ giúp giải thích một số khái niệm cơ bản trong Silverrlight.
Bạn có thể download mã nguồn phiên bản hoàn chỉnh của chương trình mẫu Digg tại đây.
Vì bài này hơi dài nên tôi sẽ tách làm hai phần để tránh lỗi hiển thị trong My Opera.

Continue reading “Silverlight Tutorial 2 – Dùng User Control để cho phép xem theo dạng Master/Detail (phần 1)”

Silverlight 2 Tutorial – Dùng ListBox và DataBinding để hiển thị dữ liệu

Trong những bài trước chúng ta đã dùng DataGrid để hiển thị kết quả tìm kiếm. DataGrid có thể chạy tốt khi chúng ta muốn hiển thị nội dung theo dạng một cột. Tuy nhiên đối với ứng dụng Digg, chúng ta muốn chỉnh sửa thêm giao diện một chút để nó trông giống một List hơn là một DataGrid. Một tin tốt lành là điều này tương đối dễ dàng – và nó không đòi hỏi chúng ta phải thay đổi bất kỳ đoạn lệnh nào. Continue reading “Silverlight 2 Tutorial – Dùng ListBox và DataBinding để hiển thị dữ liệu”

Silverlight 2 Tutorial – Xây dựng giao diện dùng Style

WPF và Silverlight hỗ trợ một cơ chế cho phép lưu giá trị thuộc tính của các control theo cách có thể dùng lại. Chúng ta có thể lưu giữ những khai báo đó trong các file riêng biệt, và dùng lại nó cho nhiều control và trang khác nhau trong ứng dụng, hoạc thậm chí có thể dùng nó trong những ứng dụng khác nhau. Khái niệm này tương tự như CSS khi bạn làm việc với HTML để thực hiện các phép tùy biến cơ bản. Continue reading “Silverlight 2 Tutorial – Xây dựng giao diện dùng Style”

Silverlight 2 Tutorial – Kết nối mạng để lấy dữ liệu vào một DataGrid.

Đây là phần ba của loạt 8 bài hướng dẫn cách xây dựng một chương trình Digg đơn giản sử dụng bản Beta1 của Silverlight 2. Các bài hướng dẫn này nên được đọc theo thứ tự, và giúp giải thích một số khái niệm nền tảng của Silverlight. Continue reading “Silverlight 2 Tutorial – Kết nối mạng để lấy dữ liệu vào một DataGrid.”

Silverlight 2 Tutorial – Viết chương trình “Hello World” với Silverlight 2 và VS 2008

Bài này sẽ là bài đầu tiên trong loạt 8 bài được dịch lại từ Scottgu’s blog. Đây cũng là một loạt bài hướng dẫn khá hay về Silverlight 2, các bạn có thể xem danh sách 8 bài này trong bài viết First Look at Silverlight 2
Nếu bắt đầu từ đầu, lời khuyên là bạn nên đọc tất cả các bài viết này theo thứ tự, và hãy cố gắng tự mình làm lại các ví dụ có sẵn.

Continue reading “Silverlight 2 Tutorial – Viết chương trình “Hello World” với Silverlight 2 và VS 2008″