Java 7 sẽ hỗ trợ biểu thức Lambda

Java Development Kit 7 (JDK 7) là phiên bản chính tiếp theo của nền tảng Java SE, dự kiến sẽ được phát hành trong năm 2010 (hiện đã có bản preview). Phiên bản này giới thiệu nhiều tính năng mới quan trọng trong việc tăng hiệu năng, tính khả dụng và bảo mật của nền tảng Java. Một trong những cập nhật về ngôn ngữ trong phiên bản này là các biểu thức Lambda.

Continue reading “Java 7 sẽ hỗ trợ biểu thức Lambda”