Đã có Microsoft .NET 3.5


Hôm 16/11, Microsoft đã phát hành phiên bản mới nhất của bộ MS.NET, đây được coi là một “incremental build” cho phiên bản 3.0, tức là chủ yếu nó chứa các cải tiến, cập nhật mới cho các thành phần có trong phiên bản trước như: Windows Workflow Foundation (WF), Windows Communication Foundation (WCF), Windows Presentation Foundation (WPF) và Windows CardSpace. Bên cạnh đó còn có một số chức năng mới cũng được thêm vào, bao gồm:

– LINQ: cho phép viết mã lệnh bằng ngôn ngữ LINQ để có thể thực hiện truy vấn, lọc dữ liệu trên nhiều kiểu dữ liệu khác nhau như collection, XML, DataSet hay dữ liệu SQL.
– ASP.NET AJAX
– Thêm một số giao thức hỗ trợ cho WCF
– Hỗ trợ Visual Studio 2008
– Thêm một số lớp cơ sở

Vào đây để download chương trình cài đặt (chương trình này sẽ khởi tạo và tải các thành phần khác từ Internet), nếu muốn tải bộ cài đặt đầy đủ thì có thể nhấn vào đây

3 thoughts on “Đã có Microsoft .NET 3.5

  1. Mình hỏi bạn một chút về wpf được không.
    Hiện tại mình đang viết một ứng dụng winform sử dụng VS 2008.
    Sau khi hoàn chỉnh ứng dụng mình nhúng vào Xbaps thông qua việc sử dụng WindowsFormsHost. Tuy nhiên dù là ứng dụng win nhúng Xbap hay wpf đơn thuần hay wpf browser application mình đều vướng phải vấn đề về permission. Mặc dù các ứng dụng được cấu hình fulltrust nhưng trước khi tải phiên bản luôn bắt phải cài đặt permission cho nó.
    Bạn có cách nào cài đặt permission tự động trước khi nó tải phiên bản(sử dụng công nghệ Clickone) không. Hoặc có cách nào cho một ứng dụng wpf không đòi hỏi việc cài đặt permission không
    Cám ơn bạn nhiều

  2. Mình cũng dùng WPF nhưng không dùng Clickonce nên không gặp lỗi như bạn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s