Đã có Windows Vista SP1 RC


Microsoft hiện đã cho phép người dùng tải xuống bản Vista SP1 RC, vì chưa là bản chính thức nên nó có giới hạn thời gian đến 30/06/2008.

Bạn có thể download tại đây

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s