Silverlight 2 beta 2 ra mắt


Silverlight 2 Beta2 đã được phát hành hôm nay. Bạn có thể download Silverlight 2 Beta2 và cả Visual Studio và Expression Blend cho phiên bản này tại đây.
Beta2 thêm rất nhiều tính năng mới (chi tiết xem bên dưới), nhưng vẫn chỉ chiếm 4.6MB và mất ít hơn 10 giây để cài đặt. Nó không cần có .NET Framework hay bất kỳ phần mềm nào khác để có thể làm việc được, và tất cả các tính năng đều hoạt động như nhau trên các trình duyệt, cả trên Mac và Windows. Các tính năng này cũng sẽ được hỗ trợ trên Linux thông qua phiên bản Moonlight 2.
Silverlight 2 Beta2 hỗ trợ cấp phép dạng go-live, cho phép bạn dùng và triển khai Silverlight 2 cho các ứng dụng thương mại. Sẽ có một số thay đổi giữa phiên bản Beta2 và bản chính thức, vì vậy bạn cũng cần cập nhật lại một số thứ trong chương trình một khi bản chính thức được ra mắt. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng các thay đổi này cũng tương đối đơn giản, do vậy bạn có thể lên kế hoạch phát triển các ứng dụng thương mại ngay từ bây giờ.
Bạn có thể xây dựng các ứng dụng Silverlight Beta2 dùng VS 2008 Tools for Silverlight và Expression Blend 2.5 June Preview. Bạn có thể download cả hai chương trình tại đây. VS 2008 Tools for Silverlight làm việc với cả VS 2008 và VS 2008 SP1 vừa ra mắt.

Các cải tiến về giao diện và control
Thêm các control có sẵn
Trong bản Beta1, chỉ có một vài control được đóng gói sẵn với bộ cài đặt Silverlight. Hầu hết các control thông dụng (bao gồm cả Button, ListBox, Slider…) đều được đóng gói bên trong các assembly riêng và bạn phải đóng chung với ứng dụng của bạn (điều này làm tăng kích thước file). Bản beta2 giờ đã có sẵn hơn 30 control thông dụng như một phần của bản cài đặt Silverlight 2. Vậy nên bạn có thể tạo ra các ứng dụng dùng các control thông dụng mà kích thước chương trình chỉ có 3kb – làm cho ứng dụng Silverlight tải về và khởi động nhanh hơn.
Ngoài các control lõi được bao gồm sẵn trong bộ cài đặt Silverlight 2, chúng tôi cũng thêm một số control cấp cao hơn và được đóng gói trong các assembly riêng mà nếu cần bạn có thể tham chiếu và bao gồm bên trong ứng dụng của bạn. Các control này bao gồm DataGrid, Calendar và TabPanel.
Chúng tôi cũng sẽ đóng kèm thêm hơn 100 control cùng với Silverlight.

(Theo ScottGu’s blog)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s