StockViewer 0.70


Phiên bản này đã cập nhật đầy đủ bảng thông tin doanh nghiệp niêm yết và cho phép tải về các file tài liệu, báo cáo của doanh nghiệp.

svci3

svci1

svci2

Tải về tại đây: http://www.daohainam.com/download/stockviewer.070.exe

Hi vọng nhận được ý kiến đóng góp của các bạn.

2 thoughts on “StockViewer 0.70

  1. Anh có thể đăng code của chương trình lên được hay không, hoặc anh có thể hướng dẫn về cách lấy dữ liệu thông tin chứng khoán, em có dùng service của HoSTC nhưng không biết cách lấy thông tin ra sao.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s