TV Today

Giới thiệu với các bạn sản phẩm đã đoạt giải khuyến khích cuộc thi “Thử thách Widget N97”: TV Today.

Đây là phần mềm cho phép người dùng xem lịch chiếu phim trên kênh CineMax và HBO. Lịch chiếu được lấy từ trang http://www.hboasia.com, ngoài ra, phần mềm còn cho phép người dùng lưu lại giờ chiếu phim vào Calendar, hoặc gửi tin nhắn đến bạn bè bằng SMS. Bạn có thể chọn lịch chiếu cho các ngày khác nhau, chọn quốc gia (Việt Nam hoặc Singapore), chọn sử dụng trình nhắn tin có sẵn trong máy hay được cung cấp bởi phần mềm…

Continue reading “TV Today”