Microsoft cho phép tải về mã nguồn các control của Silverlight 2


Microsoft hiện đã cho phép các nhà phát triển tải về mã nguồn của các control có trong Silverlight 2, đây là một cơ hội tuyệt vời cho các nhà phát triển có thể tham khảo và xem cách các control cơ bản được xây dựng.

silverlight-2-control-project

Bạn có thể tải về từ đây: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=EB83ED4C-AC85-4DE9-8395-285628EE2254&displaylang=en

3 thoughts on “Microsoft cho phép tải về mã nguồn các control của Silverlight 2

  1. Anh Nam ơi, làm ơn giúp em cái này với: Em dùng một ứng dụng được xây dựng tử silverlight 1.0 (javascript) add vào một ứng dụng silverlight 3.0, nhưng khi em link sang trang index.html của ứng dụng 1.0 thì nó báo lỗi liên quan đến bộ nhớ gì đó. Anh xem dùm em với nhé.

  2. Em phải post hình hay cái gì đó thì mới xem được chứ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s