StockViewer 0.2


Hiện đã có phiên bản mới của phần mềm xem bảng chứng khoán StockViewer, phiên bản hiện tại là 0.2. Các đặc điểm mới và thay đổi có trong phiên bản này:

– Cho phép xem theo chế độ thu gọn và chế độ đầy đủ.

– Cho phép đặt độ trong suốt 90%

– Sửa một số lỗi…

Tải chương trình tại đây.

2 thoughts on “StockViewer 0.2

  1. Anh ơi!cho em hỏi là làm sao mình có thể lấy dữ liệu của từng loại stock được vậy.

  2. Bạn nhấn phải chuột vào thanh tiêu đề, rồi chọn “Chọn các mã hiển thị”, sau đó gõ vào các mã muốn chọn rồi nhấn OK. (Bạn cũng có thể nhấn vào dấu + trên cửa sổ này để chọn từ danh sách).
    Ví dụ: nếu muốn xem chỉ FPT và VNM, bạn gõ vào: FPT,VNM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s