Bài 11: Các bản phân phối


Nhóm .NET tại Microsoft duy trì một số bản phân phối, gần đây nhất đã hỗ trợ Android, iOS, và WebAssembly. Nhóm này dùng một số kỹ thuật khác nhau để duy trì hỗ trợ cho các yêu cầu riêng biệt của từng môi trường. Hầu hết các nền tảng được viết bằng C#, cho phép khi chuyển đổi chỉ cần làm việc trên một tập tương đối nhỏ các thành phần.

Cộng đồng cũng duy trì một tập các bản phân phối khác, chủ yếu tập trung cho Linux. Ví dụ, .NET được bao gồm trong Alpine LinuxFedoraRed Hat Enterprise Linux, và Ubuntu.

Cộng đồng cũng đã mở rộng .NET để chạy trên các nền tảng khác. Samsung đã chuyển .NET lên nền tảng Tizen cho ArmRed Hat và IBM cũng chuyển .NET lên LinuxONE/s390xLoongson Technology chuyển .NET lên LoongArch. Chúng tôi hi vọng và mong muốn sẽ có thêm nhiều đối tác nữa chuyển .NET lên các môi trường khác.

Unity Technologies đã bắt đầu một quá trình nhiều năm để hiện đại hóa .NET runtime của họ.

.NET open source project được duy trì và tổ chức để cho phép các cá nhân, công ty, và các tổ chức khác có thể cộng tác cùng nhau trong một mô hình upstream truyền thống. Microsoft là người quản lý nền tảng, cung cấp cung cấp việc quản trị và cả cơ sở hạ tầng cho dự án (như các CI pipeline). Nhóm Microsoft cộng tác với các tổ chức để giúp họ thành công khi sử dụng và/hoặc chuyển .NET sang các nền tảng khác. Dự án có những chính sách upstream rộng rãi, bao gồm cả việc chấp nhận cả các thay đổi riêng duy nhất đối với một bản phân phối nhất định.

Trọng tâm chính là source-build project, mà nhiều tổ chức sử dụng để xây dựng .NET theo các quy tắc phân phối điển hình, ví dụ như Canonical (Ubuntu) và Red Hat. Trọng tâm này đã được mở rộng gần đây hơn với việc bổ sung Virtual Mono Repo (VMR). Dự án .NET bao gồm nhiều repository, hỗ trợ hiệu quả của nhà phát triển .NET nhưng khiến việc xây dựng sản phẩm hoàn chỉnh trở nên khó khăn hơn. VMR giải quyết vấn đề đó.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s